ОБЩИНА ОРЯХОВО

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
332711.05.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.2115 в кв.390, парцел VII-2115 с площ от 1017.0 кв.м., зона втора, ул. "Пламък"№ 12 , представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 947.4 кв.м.Селановци, ул."Пламък"№ 12, кв. 390, парцел VII-2115, зона втора, кад. район 501,поземлен имот №70723.501.2115   НеИзтегли файла
332611.05.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.2116 в кв.390, парцел VIII-2116 с площ от 935.2 кв.м., зона втора, ул. "Пламък"№ 14 , представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 935.2 кв.м.Селановци, ул."Пламък" № 14, кв. 390, парцел VIII-2116, зона втора,кад. район 501,поземлен имот № 70723.501.2116   НеИзтегли файла
332811.05.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.2114 в кв.390, парцел VII-2115 с площ от 1017.0 кв.м., зона втора, ул. "Пламък"№ 12 , представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 69.6 кв.м.Селановци, ул."Пламък"№ 12, кв. 390, парцел VII-2115, зона втора, кад. район 501, поземлен имот № 70723.501.2114   НеИзтегли файла
332911.05.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.2112 в кв.390, парцел V-2112 с площ от 964.1 кв.м., зона втора, ул. "Пламък"№ 8 , представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 864.1 кв.м.Селановци, ул."Пламък"№ 8, кв. 390, парцел V-2112, зона втора, кад. район 501, поземлен имот № 70723.501.2112   НеИзтегли файла
333011.05.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.2111 в кв.390, парцел V-2112 с площ от 964.1 кв.м., зона втора, ул. "Пламък"№ 8 , представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 99.9 кв.м.Селановци, ул. "Пламък"№ 8, кв. 390, парцел V-2112, зона втора, кад. район 501,поземлен имот № 70723.501.2111   НеИзтегли файла
332210.05.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.1802 в кв.390, п. -XIX-1802 с площ от 929.3 кв.м., зона втора, ул. "Васил Левски"№ 33 , представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 926.9 кв.м.Селановци, ул. "Васил Левски"№ 33, кв. 390, парцел XIX-1802, зона втора, кад. район 501, поземлен имот № 70723.501.1802 ,   НеИзтегли файла
332310.05.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.1800 в кв.390, п. -XVII-1800 с площ от 924.1 кв.м., зона втора, ул. "Васил Левски"№ 37, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 924.1 кв.м.Селановци, ул. "Васил Левски"№ 37, кв. 390, парцел XVII-1800, зона втора, кад. район 501,поземлен имот № 70723.501.1800.   НеИзтегли файла
332410.05.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.1799 в кв.390, п. -XVI-1799 с площ от 1010.5 кв.м., зона втора, ул. "Васил Левски"№ 41 , представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 999.0 кв.м.Селановци, ул."Васил Левски"№ 41,зона втора, кад. район 501, кв. 390, парцел XVI-1799, поземлен имот № 70723.501.1799.   НеИзтегли файла
332510.05.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 70723.501.2118 в кв.390, парцел X-2118 с площ от 941.6 кв.м., зона втора, ул. "Пламък"№ 18 , представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж с площ от 940.0 кв.м.Селановци, ул. "Пламък"№ 18 , кв. 390, парцел X, зона втора, кад. район 501, поземлен имот № 70723.501.2118   НеИзтегли файла
331621.04.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 501.2082 в кв.391, п.IV-2082 с площ от 974.59 кв.м., зона втора, ул. "Бачо Киро"№ 8, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с площ от 973.8 кв.м.Селановци, ул."Бачо Киро"№ 8, кв. 391, парцел IV-2082, зона втора, кад. район 501, имот № 501.2082,   НеИзтегли файла
331721.04.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 501.2086 в кв.391, п.VIII-2086 с площ от 978.3 кв.м., зона втора, ул. "Бачо Киро"№ 16, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж, право на ползване и право на собственост на построените в него сгради и подобрения в местата с площ от 978.3 кв.м.Селановци, ул."Бачо Киро"№ 16, кв. 391, парцел VIII-2086 , зона втора, кад. район 501, имот № 501.2086.   НеИзтегли файла
331821.04.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 501.2088 в кв.391, п.X-2088 с площ от 933.2 кв.м., зона втора, ул. "Бачо Киро"№ 20, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж, право на ползване и право на собственост на построените в него сгради и подобрения в местата с площ от 933.2 кв.м.Селановци, ул."Бачо Киро"№ 20, кв. 391, парцел X-2088, зона втора, кад. район 501, имот № 501.2082.   НеИзтегли файла
331921.04.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 501.2090 в кв.391, п.XII-2090 с площ от 917.9 кв.м., зона втора, ул. "Бачо Киро"№ 24, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж, право на ползване и право на собственост на построените в него сгради и подобрения в местата с площ от 917.9 кв.м.Селановци, ул."Бачо Киро"№ 24, кв. 391, парцел XII-2090, зона втора, кад. район 501, имот № 501.2090.   НеИзтегли файла
332021.04.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 501.2092 в кв.391, п.XIV-2092 с площ от 944.6 кв.м., зона втора, ул. "Бачо Киро"№ 28, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж, право на ползване и право на собственост на построените в него сгради и подобрения в местата с площ от 944.6 кв.м.Селановци, ул."Бачо Киро"№ 28, кв. 391, парцел XIV-2092, зона втора, кад. район 501, имот № 501.2092.   НеИзтегли файла
332121.04.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 501.2095 в кв.391, п.XVII-2095 с площ от 920.9 кв.м., зона втора, ул. "Пламък"№ 23, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с отстъпено право на строеж, право на ползване и право на собственост на построените в него сгради и подобрения в местата с площ от 920.9 кв.м.Селановци, ул."Пламък"№ 23, кв. 391, парцел XVII-2095, зона втора, кад. район 501, имот №501.2095 .   НеИзтегли файла
331520.04.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Урегулиран поземлен имот № 501.1811 в кв.390, п.XXVIII-1811 с площ от 1025.6 кв.м., зона втора, ул. "В.Левски"№ 19, представляващ дворно място за индивидуално жилищно строителство с площ от 1020.7 кв.м.Селановци, ул."Васил Левски "№ 19, кв. 390, парцел XXVIII-1811,имот № 501.1811,зона втора   НеИзтегли файла
331419.04.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС, чл.3,ал.2,т.3 от ЗОС,Решение №18/15.01.2018 г.на АС-гр.Враца и Решение № 8475/05.06.2019 г.на ВАС РБ.Трето отделение, във връзка с Решение № 286 по Протокол № 34 / 29.06.2017 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.2503 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и три точка две хиляди петстотин и три) с площ от 264 (двеста шестдесет и четири) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за съоръжение на канализация.гр.Оряхово, ул."Бататовец"№ 2А, кад. район 503,ПИ № 54020.503.2503 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 3310/22.02.2021 г.вписан под акт № 175, том I, дв.вх.рег.№ 434, вх.рег.№ 435 от 23.03.2021 г. НеИзтегли файла
331306.04.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.640 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка шестотин и четиридесет ) с площ от 1242 (хиляда двеста четиридесет и два) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово, ул."Коста Лулчев"№9, кад. район 503, ПИ № 54020.503.640 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.,   НеИзтегли файла
331224.03.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.3 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, Заповед № РД-18-ДС-22/18.03.2021 г.на Обл.управител гр.Враца по кадастрален план, одобрен със Заповед № 2212/29.12.1984 г на ОНС Враца,по действащ ПУП-ЗРП на с.Селановци, одобрен със Заповед №2212/29.12.1984 г.на ОНС-Враца.Поземлен имот с кад. № 70723.501.479, урегулиран в парцел XXI-479, кв.342 / триста четиридесет и два /, представляващ дворно място с признато право на строеж за индивидуално жилищно строителство с площ от 860.4 кв.м, находящ се във II-ра зона, IV категория на населено място с административен адрес:ул."Хан Аспарух "/"Комсомолска"/ № 49.Селановци, ул."Хан Аспарух "/"Комсомолска"/ № 49, кад. район 501, ПИ № 70723.501.479, кв..342, п.XXI-479 АДС № 2773/1247/16.09.1966 г. НеИзтегли файла
330822.03.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС Поземлен имот №54020.503.1462 /петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка хиляда четиристотин шестдесет и два/ с площ от 7705 кв.м (седем хиляди седемстотин и пет кв.м) в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг вид озеленени площигр.Оряхово, ул."Дунав", кад. район 502, ПИ № 54020.502.1462 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.,   НеИзтегли файла
330922.03.2021 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС Поземлен имот №54020.503.1486 /петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка хиляда четиристотин осемдесет и шеест/ с площ от 1967 кв.м (хиляда деветстотин шестдесет и седем кв.м) в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за съоръжение на канализация.гр.Оряхово, ул."Дунав", кад. район 502, ПИ № 54020.503.1486 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 319/10.11.2005 г.вписан под акт № 111,том II,дв.вх.рег.№ 802/16.03.2007 г.,п-да №291, описна №321 от 16.03.2007 г. НеИзтегли файла
331022.03.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,по кадастрален план, одобрен със Заповед №628/24.06.1985 г. на ОНС Враца, изменен със зап.№51/19.03.2003 г.на Кмет на Община Оряхово.по действащ Застроително регулационен план, одобрен със Заповед №628/24.06.1985 г. на ОНС Враца, изменен със зап.№142/02.07.2002 г. на Община Оряхово и със Заповед.№З-636/29.10.2015 г. на Община Оряхово.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.2503 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и три точка две хиляди петстотин и три) с площ от 264(двеста шестдесет и четири) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за съоръжение на канализация.гр.Оряхово, ул."Бататовец"№2А, кад. район 503,ПИ № 54020.503.2503 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 2332/02.02.2016 г.вписан под акт № 48, том 1, дв.вх.рег.№ 137, п-да №44813 от 03.02.2016 г. НеИзтегли файла
331122.03.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-31/16.06.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-61/16.09.2020 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 86 по Протокол № 7 от 30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.400 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка четиристотин ) с площ от 2756 (две хиляди седемстотин петдесет и шест) 2756 кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс.гр.Оряхово, ул."Арх.Дим.Цолов", кад. район 501, ПИ № 54020.501.400 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 3186/10.12.2019 г.вписан под акт № 68, том 4, вх.рег.№2738,дв.рег. 2737/12.12.2019 г., НеИзтегли файла
330702.03.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС,Декларация за отказ от право на собственост по чл.100 от ЗС,вписана под акт №264,том IV,дв.вх.рег.№2266,вх.рег.№ 2273 от 09.12.2020 г.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.503.171 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и три точка сто седемдесет и един) с площ от 1419 (хиляда четиристотин и деветнадесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м ).гр.Оряхово,ул. "Сливнишка" №4, кад. район 503, ПИ № 54020.503.171 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.,   НеИзтегли файла
330522.02.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-31/16.06.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-61/16.09.2020 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 86 по Протокол № 7 от 30.04.2020 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.404 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка четиристотин и четири) с площ от 195 (сто деветдесет и пет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс.гр.Оряхово,ул. "Арх.Дим.Цолов", кад. район 501, ПИ № 54020.501.404 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 3186/10.12.2019 г.вписан под акт № 68, том 4, вх.рег.№2738,дв.рег. 2737/12.12.2019 г., НеИзтегли файла
330622.02.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,§ 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.188 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и едно точка сто осемдесет и осем ) с площ от 6850 (шест хиляди осемстотин и петдесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:средно застрояване ( до 10 до 15 м).гр.Оряхово,ул."Христо Смирненски"№6, кад. район 501, ПИ № 54020.501.188 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2462/12.04.2016 г.вписан под акт № 154, том 3, дв.вх.рег..№ 967/13.04.2016 г., НеИзтегли файла
330408.01.2021 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.502.635 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петстотин и две точка шестотин тридесет и пет ) с площ от 94 (деветдесет и четири ) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:ниско застрояване ( до 10 м).гр.Оряхово, ул."Георги Димитров" № 79, кад. район 502, ПИ № 54020.502.635 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г.,   НеИзтегли файла
330321.12.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,чл.3, ал.1,т.3 от ЗОС, по Кадастрален план,одобрен със Заповед № 2212/29.12.1984 г. на ОНС гр.Враца,по действащ ПУП на с.Селановци, одобрен със Заповед № 2212/29.12.1984 г. на ОНС гр.Враца.Поземлен имот с № 70723.501.2358, урегулиран в парцел I-2358 с площ от 11300.2 кв.м. в кв.24 За обществен селищен парк, градина-общенска публична собственост с административен адрес:с.Селановци, ул."Александър Стамболийски".Селановци, ул."Александър Стамболийски", кв.24, п.I-2358, кад. район 501, ПИ № 70723.501.2358   НеИзтегли файла
329417.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.206.383 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка двеста и шест точка триста осемдесет и три) с площ от 497295 (четиристотин деветдесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет) кв.м. в местността "Марков баир" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория пета.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 206, ПИ № 54020.206.383, категория пета, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 1590/21.08.2012 г.вписан под акт № 23, том VII, п-да №25049, дв.вх.рег.№ 2776/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
329517.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС,Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.82.381 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка осемдесет и два точка триста осемдесет и един) с площ от 56867 (петдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и седем ) кв.м. в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: овощна градина,категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 82, ПИ № 70723.82.381, категория четвърта, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 753/30.04.2009 г.вписан под акт №100, том III, п-да № 6843, дв.вх.рег.№ 1460/07.05.2009 г. НеИзтегли файла
329617.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1 от ЗОС,Решение № 7/07.04.1999 г. на ОСЗ Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.94.184 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка деветдесет и четири точка сто осемдесет и четири) с площ от 52223 (петдесет и две хиляди двеста двадесет и три) кв.м. в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: овощна градина,категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 94, ПИ № 70723.94.184 категория четвърта, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 1571/18.06.2012 г.вписан под акт № 139, том IV, дв.вх.рег.№ 1658/19.06.2012 г. НеИзтегли файла
329717.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС,Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.83.316 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка осемдесет и три точка триста и осемнадесет) с площ от 149480 (сто четиридесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет ) кв.м. в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 83, ПИ № 70723.83.316, категория четвърта, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 414/13.11.2006 г.вписан под № 10, том IX, п-да № 291, описна №1653, дв.вх..№ 3613/20.11.2006 г. НеИзтегли файла
329817.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,Решение № 7/07.04.1999 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.94.303 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка деветдесет и четири точка триста и три) с площ от 46303 (четиридесет и шест хиляди триста и три ) кв.м. в местността "Старото село" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: овощна градина,категория четвърта.Селановци, местност "Ст.село", кад. район 94, ПИ № 70723.94.303, категопия четвърта, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 410/13.11.2006 г.вписан под № 6, том IX, описна № 1649, п-да №291, дв.вх.№ 3609/20.11.2006 г. НеИзтегли файла
329917.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.290.685 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста и деветдесет точка шестотин осемдесет и пет) с площ от 643138 (шестотин четиридесет и три хиляди сто тридесет и осем) кв.м. в местността "Шанденец" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория пета.Селановци, местност "Шанденец", кад. район 290, ПИ № 70723.290.685 ,категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 1591/21.08.2012 г.вписан под акт № 21, том VII, п-да № 23180, дв.вх.рег.№ 2774/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
330017.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.2 от ЗОС,Решение № 6/25.11.1995 г. на ПК Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54386.17.42 (петдесет и четири хиляди триста осемдесет и шест точка седемнадесет точка четиридесет и два) с площ от 102479 (сто и две хиляди четиристотин седемдесет и девет) кв.м. в местността "Блатото" в землището на Остров с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: деградирала ливада, категория десета.Остров, местност "Блатото", кад. район 17, ПИ № 54386.17.42 , категория десета, одобрена със Заповед № РД-18-99/14.02.2019 г., АОС № 467/23.11.2006 г.вписан под № 21, том I, п-да № 291, дв.р.№ 77,н.д.21/16.01.2007 г. НеИзтегли файла
330117.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.43.61 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка четиридесет и три точка шестдесет и един) с площ от 5486 (пет хиляди четиристотин осемдесет и шест) кв.м. в местността "Лозя-Лъката" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория пета.Лесковец, местност "Лозя-Лъката", кад. район 43, ПИ № 43400.43.61, категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г., АОС № 1592/21.08.2012 г.вписан под акт № 27, том VII, дв.вх.рег.№ 2780/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
330217.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07.2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 43400.43.140 (четиридесет и три хиляди и четиристотин точка четиридесет и три точка сто и четиридесет) с площ от 16673 (шестнадесет хиляди шестотин седемдесет и три) кв.м. в местността "Лозя-Лъката" в землището на Лесковец с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория пета.Лесковец, местност "Лозя-Лъката", кад. район 43, ПИ № 43400.43.140, категория пета, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-98/14.02.2019 г., АОС № 1593/21.08.2012 г.вписан под акт № 26, том VII, п-да № 7970, дв.вх.рег.№ 2779/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
328816.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-2/08.01.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-95/26.11.2019 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 540 по Протокол № 66 от 31.01.2019 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.2448 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин четиридесет и осем) с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс.гр.Оряхово, ул."Арх.Цолов" №102, кад. район 501, ПИ № 54020.501.2448 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2832/30.10.2018 г.вписан под акт № 6, том 6, ВХ.РЕГ.№1875/31.10.2018 г., НеИзтегли файла
328916.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-2/08.01.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-95/26.11.2019 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 540 по Протокол № 66 от 31.01.2019 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.2449 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин четиридесет и девет) с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс.гр.Оряхово, ул."Арх.Дим.Цолов"№102, кад. район 501, ПИ № 54020.501.2449 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2832/30.10.2018 г.вписан под акт № 6,том 6, ВХ.РЕГ.№1875/31.10.2018 г., НеИзтегли файла
329016.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-2/08.01.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-95/26.11.2019 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 540 по Протокол № 66 от 31.01.2019 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.2450 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин и петдесет) с площ от 401 (четиристотин и един) кв.м. в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс.гр.Оряхово, ул."Арх.Дим.Цолов"№102, кад. район 501,ПИ № 54020.501.2450 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2832/30.10.2018 г.вписан под акт № 6, том 6, ВХ.РЕГ.№1875/31.10.2018 г., НеИзтегли файла
329116.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,Заповед № РД-08-2/08.01.2020 г.на Кмет на Община Оряхово, Заповед № РД-08-95/26.11.2019 г.на Кмет на Община за изменение на ПУП, Решение № 540 по Протокол № 66 от 31.01.2019 г.на ОбС Оряхово. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 54020.501.2451 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петстотин и едно точка две хиляди четиристотин петдесет и едно) с площ от 406 (четиристотин и шест кв.м.) в урбанизирана територия на гр.Оряхово, представляващ по начин на трайно ползване:за друг обществен обект, комплекс.гр.Оряхово, ул."Арх.Дим.Цолов"№102, кад. район 501, ПИ № 54020.501.2451 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОСч № 2832/30.10.2018 г.вписан под акт № 6,том 6, ВХ.РЕГ.№1875/31.10.2018 г., НеИзтегли файла
329216.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.6.186 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка шест и сто осемдесет и шест) с площ от 176034 (сто седемдесет и шест хиляди и тридесет и четири) кв.м. в местността "Смрадликата/Рак.пл." в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение,категория пета.гр.Оряхово, местност "Смрадликата"/Рак.площадка, кад. район 6, ПИ № 54020.6.186, категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г. АОС № 1588/20.08.2012 г.вписан под акт № 25,том VII, п-да № 25048, дв.вх.рег.№ 2778/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
329316.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.6,ал.1 от ЗОС,Решение № 205/28.06.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС Оряхово,Решение № 239/ 26.07. 2012 г.на ОбС Оряхово и Протокол № 9Н/02.07.2012 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.58.382 (петдесет и четири хиляди нула двадесет точка петдесет и осем точка триста осемдесет и два) с площ от 30512 ( тридесет хиляди петстотин и дванадесет) кв.м. в местността "Марков баир" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория пета.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 58, ПИ № 54020.58.382, категория пета по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г., АОС № 1589/21.08.2012 г.вписан под акт №24, том VII, п-да № 25050, дв.вх.рег.№ 2777/21.08.2012 г. НеИзтегли файла
328214.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС,Решение № 466/12.02.2010 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.58.380 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка петдесет и осем точка триста и осемдесет) с площ от 96978 кв.м.(деветдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем квадратни метра) в местността "Марков баир" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива, категория пета.Няма издадена заповед за изменение в КККР.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 58, имот №54020.58.380, категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016. АОС №1224/14.04.2010 г.вписан под акт № 182, п-да № 12636, том II, дв.вх.рег.№ 630 от 15.04.2010 г. НеИзтегли файла
328314.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.3 от ЗОС,Решение № 466/12.02.2010 г.на ОбС Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 54020.72.434 (петдесет и четири хиляди и двадесет точка седемдесет и два точка четиристотин тридесет и четири) с площ от 70610 кв.м.(седемдесет хиляди шестотин и десет квадратни метра) в местността "Марков баир" в землището на Оряхово с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива,категория пета.гр.Оряхово, местност "Марков баир", кад. район 72, ПИ № 54020.72.434 ,категория пета, одобрена със Заповед № РД-18-95/09.11.2016 г. АОС №1213/13.04.2010 г.вписан под акт № 199, п-да № 12653, том II,дв.вх.рег.№ 648 от 15.04.2010 г. НеИзтегли файла
328414.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1 от ЗОС,Решение №2/05.03.2001 г.на ОСЗ Оряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.68.16 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и осем точка шестнадесет) с площ от 16003 кв.м.(шестнадесет хиляди и три квадратни метра) в местността "Лесковски връх" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива, категория шеста.Селановци, местност "Лесковски връх", кад. район 68, ПИ № 70723.68.16, категория шеста, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС №1152 /25.11.2009 г.вписан под акт № 19, п-да № 11299, том I, дв.вх.рег.№ 32 от 13.01.2010 г. НеИзтегли файла
328514.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1 от ЗОС,Решение по чл.27а ППЗСПЗЗ № 2/05.03.2001 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.68.18 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и осем точка осемнадесет) с площ от 8001 кв.м.(осем хиляди и един квадратни метра) в местността "Лесковски връх" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива, категория шеста.Селановци, местност "Лесковски връх", кад. район 68, ПИ № 70723.68.18, категория шеста, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г. АОС №1153/25.11.2009 г.вписан под акт № 18, п-да № 11298, том I, дв.вх.рег.№ 31 от 13.01.2010 г. НеИзтегли файла
328614.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС, Решение № 2/05.03.2009 г.на ПКОряхово. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.68.19 (седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка шестдесет и осем точка деветнадесет) с площ от 540541 кв.м.(петстотин и четиридесет хиляди петстотин четиридесет и един квадратни метра) в местността "Лесковски връх" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива, категория шеста.Селановци, местност "Лесковски връх", кад. район 68, ПИ № 70723.68.19 , категория шеста, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019., АОС № 805/29.05.2009 г.вписан под акт № 81, п-да № 7457, том IV, дв.вх.рег.№ 1785 от 01.06.2009 г. НеИзтегли файла
328714.12.2020 г.Частначл.59 от ЗОС,чл.2,ал.1,т.7 от ЗОС,Договор за замяна от 05.06.2014 г.вписан под акт №138, т.5, вх.рег.№ 1789 от 06.06.2014 г. Земеделска земя-Поземлен имот с идентификатор 70723.281.21(седемдесет хиляди седемстотин двадесет и три точка двеста осемдесет и едно точка двадесет и едно) с площ от 6002 кв.м.( шестхиляди и два квадратни метра) в местността "Ненкови брестове" в землището на Селановци с трайно предназначение на територията: земеделска, по начин на трайно ползване: нива,категория трета.Селановци, местност "Ненкови брестове", кад. район 281, ПИ № 70723.281.21, категория трета, одобрена със Заповед № РД-18-100/14.02.2019 г., АОС № 2170/11.07.2014 г.вписан под акт № 134, том 7, дв.вх.рег.№ 2485 от 16.07.2014 г. НеИзтегли файла
328101.10.2020 г.Публичначл.59 от ЗОС,по Кадастрална основа на план,одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г. на ОНС гр.Враца,изменен със Заповед №РД-08-57/09.09.2020 г.на по действащ ПУП на с.Горни Вадин, одобрен със Заповед № 233/14.02.1974 г. на ОНС гр.Враца Имот с кад..№ 16451.501.540, урегулиран в парцел I "За озеленяване"в квартал:.33 с площ от 2478 кв.м.Горни Вадин,ул."Христо Ботев",кад. район 540,имот №16451.501.540, кв. 33,парцел I,   НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 67 (3340 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
65
66
67
Следваща
[Условие]Създаване на филтър