Република България
Община Оряхово
Справка за местни данъци и такси
Указания за използване на справките
  1. В екрана за ЕГН/ЕИК на физическо/юридическо лице въведете ЕГН/ЕИК.
  2. Идентификационен номер може да получите на място в общината или във вашето годишно съобщение.
  3. Тип на справкта : Декларирано имущество, Задължение на лице, Извършени плащания.

Tози сайт Ви предоставя възможност да проверите:
  • Декларирани недвижими имоти на територията на общината
  • Декларирани превозни средства с регистрация територията на общината
  • Регистрирани патентни дейности на територията на общината
  • Други подадени декларации в Отдел "Местни данъци и такси"
  • Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци
  • Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления
  • Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления
ЕГН/ЕИК
Идентификационен номер
Тип справка
Enter the code shown:

Акстър Местни данъци и такси - Разработено от Софтуерна група "АКСТЪР"